Chuyển đến phần nội dung
Sơ đồ tư duy địa lý lớp 4

Phần 1: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du 

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

Bài 3: Hoạt sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

Bài 4: Trung du Bắc Bộ

Bài 5: Tây Nguyên 

Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Bài 7-8: Hoạt sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

Bài 9: Thành phố Đà Lạt

Bài 10: Ôn tập

Phần 2: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng 

Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Bài 13-14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Bài 16: Thành phố Hải Phòng

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ

Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 19-20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 22: Thành phố Cần Thơ

Bài 23: Ôn tập

Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung 

Bài 25-26:  Người dân và hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung 

Bài 27: Thành phố Huế 

Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

Phần 3: Vùng biển Việt Nam

Bài 29: Biển, đảo, quần đảo

Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản của vùng biển Việt Nam 

Bài 31-32: Ôn tập

Tham khảo thêm Tại đây

 

 

Lên trên