Tiểu mô thức NLP – Bộ lọc nội tại

Khi nói về NLP, chúng ta hiểu rằng NLP có thể cải thiện cách chúng ta giao tiếp với bản thân và với mọi người. Tiểu mô thức (submodalities) tập trung vào cách chúng ta giao tiếp với bản thân. Tiểu mô thức giúp chúng ta thay đổi cách thức giao tiếp với bản thân để đạt được kết quả mà bạn mong muốn trong đời và thận chí bạn có thể huấn luyện cho người khác để đạt được kết quả mà họ mong muốn.

Neo cảm xúc – Các bước tạo neo cảm xúc

Neo cảm xúc (Anchoring) là một là một phương pháp hữu ích trong các kỹ thuật NLP, giúp tạo ra một tâm trạng hay cảm xúc cụ thể nào đó, chẳng hạn như niềm vui hay cảm giác thư giãn. Nó thường dùng một động tác, một cử chỉ, hay một từ ngữ nào đó …
Đọc tiếp Neo cảm xúc – Các bước tạo neo cảm xúc

Công thức thành công tuyệt đỉnh

1. Làm vượt sự mong đợi
2. Chủ động
3. Chịu trách nhiệm 100%
4. Chưa vội hưởng thụ
5. Làm việc mình thích nhất
6. Hành động ngay thẳng, chính trực
7. Toàn tâm toàn ý trong việc làm giàu
8. Chuyển bại thành thắng
9. Quý trọng đồng tiền

Lập trình ngôn ngữ tư duy NLP

ập trình ngôn ngữ tư duy (Neuro Linguistic Programming – NLP) có thể được mô tả là “cách tiếp cận hướng tới sự kết nối giữa quá trình tư duy (Neuro), ngôn ngữ (Linguistic) và các mô thức hành vi đã có thông qua trải nghiệm (Programming)”. Lập trình ngôn ngữ tư duy là một phương pháp hiệu quả để nhanh chóng hiểu được những động cơ và động lực cho mỗi hành động của con người. Vì vậy, NLP ngày càng được áp dụng nhiều trong tất cả các ngành nghề và môi trường khác nhau.