Chuyển đến phần nội dung
FLASHCARD sơ đồ tư duy

Tổng quan về việc sử dụng Bộ thẻ NLP – Lập trình ngôn ngữ tư duy sơ đồ tư duy

1. TỔNG QUAN – NLP sơ đồ tư duy

– Mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu sau khi hoàn thành xong việc thực hành kỹ thuật NLP. Việc làm rõ mục tiêu sẽ giúp bạn kiên trì, tập trung và đạt được kết quả mong muốn.

– Động lực: Tự tạo động lực cho bản thân để kiên trì thực hành. Nếu hoàn thành, bạn sẽ đạt được điều gì? Nếu không hoàn thành, bạn sẽ mất gì? Nièm vui càng lớn hoặc nổi đau càng lớn sẽ là động lực mạnh mẽ khiến bạn phải hành động.

– Khao khát: Là động lực để hành động

– Kỹ luật: Tập trung vào mục tiêu.

2. NÓI & LÀM

– Đọc lướt 50 thẻ: Đọc lướt qua thẻ giúp mình có 1 cái nhìn tổng thể, từ đó, đi vào chi tiết sẽ dễ dàng hơn.

– Kết hợp hiệu quả giữa nói và làm

– Thực hành.

3. ĐỘI NHÓM

– Môi trường: Tạo môi trường đội nhóm để cùng đồng hành, cùng chia sẽ, cùn nhắc nhở để đạt được mục tiêu.

– Nhắc nhở

– Trao đổi

4. PHÁT TRIỂN

– Khóa học: Tìm hiểu thêm các khoá học khác.

– Sách: Đọc thêm các sách chuyên ngành hoặc có liên quan.

– Thực hành sâu là cách học tốt nhất, vừa nhớ bài, vừa nâng chất lượng cuộc sống.

5. THỜI GIAN

– Quá trình là một hành trình dài, kiên trì đủ thì sẽ nhận được kết quả như ý.

– Liên tục thực hành

– Thời hạn: luôn có thời hạn cho mỗi bài tập.

6. BẮT ĐẦU

– Hành động: 3 hành động đầu tiên…

– Sẽ tạo thành Thói quen

FLASHCARD NLP 1 - 11 sơ đồ tư duy
FLASHCARD NLP 12 - 20 sơ đồ tư duy
FLASHCARD NLP 40 - 50 sơ đồ tư duy
Lên trên