Chuyển đến phần nội dung
bộ lọc nội tại Sơ đồ tư duy

TIỂU MÔ THỨC 

Khi nói về NLP, chúng ta hiểu rằng NLP có thể cải thiện cách chúng ta giao tiếp với bản thân và với mọi người. Tiểu mô thức (submodalities) tập trung vào cách chúng ta giao tiếp với bản thân.
Tiểu mô thức giúp chúng ta thay đổi cách thức giao tiếp với bản thân để đạt được kết quả mà bạn mong muốn trong đời và thận chí bạn có thể huấn luyện cho người khác để đạt được kết quả mà họ mong muốn.
Khi bạn quan sát thế giới bên ngoài và chuyển đổi thông tin đó vào thế giới bên trong của bạn (bản đồ của bạn), bạn xử lý thông tin đó và lưu trữ nó trong một khuôn mẩu cụ thể nào đó nhưng nhớ rằng “bản đồ không phải là biên giới”.
Nếu bạn có thể xử lý nó theo một cách cụ thể nào đó thì bạn cũng có thể xử lý thông tin theo các cách khác. Nếu cách xử lý đó ít hữu dụng thì tại sao bạn không thử cách tốt hơn? Chúng ta là người vẽ bản đồ trong não bộ chúng ta, do vậy, chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách vẽ tốt nhất cho não bộ. Bây giờ chúng ta có thể thay đổi bản đồ bằng cách để ý chi tiết các tiêu mô thức khi chúng ta hồi tưởng đến chuyện trong quá khứ hoặc là ước mơ trong tương lai:

Hình ảnh

+ Hình đó trắng đen hay có màu sắc

+ Gần hay xa

+ 2D hay 3D 

+ Là hình hay đoạn film

+ Liên kết (bạn đang là một nhân vật trong tấm hình đó) hay không liên kết (bạn nhìn thấy tấm hình thông qua mắt)

+ Rõ nét hay không rõ nét

+ Nó nằm ở tầm mắt bạn hay nằm phía trên, bên dưới, bên trái, bên phải tầm mắt bạn

+ Nó sáng hay tối

+ Đóng khung hay toàn cảnh ?

Âm thanh

+ Âm thanh lớn hay nhỏ

+ Nhanh hay chậm

+ Gần hay xa

+ Nếu âm thanh di chuyển, nó di chuyển như thế nào? từ trái qua phải hay như thế nào?

+ Đơn âm hay đa âm

+ Âm thanh đó có bị dừng rồi sau đó lại có âm thanh không

+ Âm rõ hay không rõ

+ Cao hay thấp?

Cảm giác

+ Bạn cảm thấy nó ở đâu trên cơ thể

+ Cảm giác đứng yên ở một nơi hay di chuyển

+ Nếu nó di chuyển, di chuyển như thế nào

+ Bạn có cảm nhận được nhiệt độ của nó không

+ Bạn có cảm thấy nó nặng hay áp lực không

+ Bạn có cảm thấy nó rung không

+ Hình dáng nó thế nào

+ Kích thước nó to hay nhỏ

+ Bạn có cảm nhận được nhịp điệu của nó không ?

-NGUỒN-

Lên trên