Lịch sử lớp 4 | Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Lịch sử 4 Bài 7_ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân Sơ đồ tư duy

 

Lịch sử 4 Bài 7_ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân Sơ đồ tư duy

Hoàn cảnh đất nước: Sau 6 năm trị vì, Ngô Quyền mất. Sau đó, triều đình tranh ngai vàng làm loạn 12 xứ quân khiến đất nước bị chia cắt. 2 năm loạn lạc, thù trong giặc ngoài.

Đinh Bộ Lĩnh quê ở Hoa Lư (Gia Viễn, Ninh Bình) là người cương nghị, mưu cao, trí lớn. Lúc nhỏ ông còn lấy bông lau làm cờ đánh trận. Thấy đất nước loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng liên kết 1 số sứ quân – đánh các sứ quân  ở Hoa Lư. Và các sứ quân của ông đánh đâu thắng đó, được dân ủng hộ. Ông đã dẹp loạn được 12 sứ quân.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Đóng đô ở Hoa Lư (huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Đặt tên nước là: Đại Cồ Việt, lấy Niên hiệu: Thái Bình.

Lịch sử lớp 4 – Bài giới thiệu 

Keep Reading

PreviousNext