Sơ đồ tư duy lịch sử 4 | Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Sơ đồ tư duy lịch sử 4 bài 9 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Sơ đồ tư duy lịch sử 4 | Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Sơ đồ tư duy lịch sử 4 bài 9 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Năm 1005, Lê Đại Hành mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi. Vua Lê Long Đĩnh là một người tính tình bạo ngược, khiến cho lòng dân oán hận, và khi mất các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Hiệu là Vua Lý Thái Tổ vào năm 1009.

Mùa xuân năm 1010, Lý Thái Tổ ghé qua Đại La và nhận ra đây chính là trung tâm đất nước. Đất rộng bằng phẳng, muôn vật phong phú.

Mùa thu năm 1010, Kinh đô từ Hoa Lư dời ra thành Đại La đổi tên thành Thăng Long, đổi tên nước là Đại Việt. Nhà Lý xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. Dân cư đông đúc, phố phường nhộn nhịp.

Lịch sử 44 – Bài giới thiệu

Keep Reading

PreviousNext