Chuyển đến phần nội dung
SƠ ĐỒ TƯ DUY LÀ GÌ

Sơ đồ tư duy là

+ Là công cụ kích hoạt tư duy tự nhiên

+ Trí tưởng tượng phong phú – sáng tạo

+ Ghi chép thông minh – Ghi nhớ tức thì

+ Tập trung cao độ – Hoàn thành mục tiêu

+ Hệ thống thông tin – Phát triển ý tưởng 

+ Đối mới tư duy – Kiến tạo cuộc đời

Umindmap.com

Lên trên