Chuyển đến phần nội dung
Chiêm tinh học nhập môn là hệ thống kiến thức từ tổng quát đến chi tiết, diễn giải một cách dễ hiểu các kiến thức về Chiêm tinh học cơ bản, về bản đồ sao và các thành phần của nó.

📖 Nội dung sách:

▪️Câu chuyện chiêm tinh: chiêm tinh học là gì, chiêm tinh học bắt nguồn từ đâu…
▪️Tổng quan về bản đồ sao
– Cấu trúc bản đồ sao
– Các nguyên tố và tính chất
– Cung hoàng đạo
– Các hành tinh
– Các điểm hình học
– Góc hợp
– Nhà
– Các bước xem bản đồ sao
▪️ 12 cung hoàng đạo
▪️ Các hành tinh
▪️ Các nhà hoàng đạo
▪️ Ứng dụng của bản đồ sao
Nếu ở chương đầu nói tổng quan về bản đồ sao thì các chương sau là kiến thức chi tiết hơn về từng thành phần của bản đồ sao.
Đọc đến chương cuối, bạn hoàn toàn có thể ứng dụng các kiến thức vừa đọc để tự đọc bản đồ sao cá nhân.
Đây không chỉ là cuốn sách cần thiết cho người mới nhập môn mà còn là quyển sách thú vị cho những ai hứng thú với các cung hoàng đạo.
Lên trên